شما اینجا هستید: خانه نحوه جذب و پذیرش

نحوه جذب و پذیرش

زیر مجموعه ها

شما اینجا هستید: خانه نحوه جذب و پذیرش
امام علی علیه السلام: مَا أَكْثَـرَ اَلْعِبـَرَ وَ أَقَـلَّ اَلاِعْتِبَـارَ چه بسيار است پنـدها و چه اندكاند، پنـد پـذيران. نهج البلاغه/کلمات قصار 297