شما اینجا هستید: خانه نحوه جذب و پذیرش فراخوان پذیرش واحدهای فناور
شما اینجا هستید: خانه نحوه جذب و پذیرش فراخوان پذیرش واحدهای فناور
امام علی علیه السلام: مَا أَكْثَـرَ اَلْعِبـَرَ وَ أَقَـلَّ اَلاِعْتِبَـارَ چه بسيار است پنـدها و چه اندكاند، پنـد پـذيران. نهج البلاغه/کلمات قصار 297